FRANKE RÖSSEL RIEGER

A R C H I T E K T E N

SCHWANTHALERSTR.12

D-80336 MÜNCHEN

FON +49-(0)89-759400-50

FAX +49-(0)89-759400-70

Oskar Piene

*18. April 1928     +17. Juli 2014

 

 

 

 

Place de Catalogne / Paris "Nuit Blanche 2008" / Oskar Piene / 20081004fra
Place de Catalogne / Paris "Nuit Blanche 2008" / Oskar Piene / 20081004fra

 

 

 

 

Nachruf auf Oskar Piene von

Ludwig Wittgenstein

*26. April 1889    +29. April 1951

 

 

"Da alles offen liegt, ist nichts zu erklären"